Arhiva dokumenata                                                                               Up Stari Statut Stari Kolektivni ugovor Uredbe Protokol

Sportski susreti  2017.

Preuzmite

NOVA PRIJAVA 2017. PLATAMON-1.pdf

PLATAMON PLAKAT 2017 -1.pdf

PONUDA PLATAMON  htl OLIMPION MELATHRON     2017.pdf

PROGRAM POLASKA I BORAVKA.pdf

16.03.2017. Sastanak u Vladi Republike Srbije (saopštenje)

U petak, 2. septembra 2016. godine, u Ministarstvu kulture i informisanja, održan je prvi sastanak pregovaračkog tima  Samostalnog sindikata kulture Srbije sa ministrom Vladanom Vukosavljević. Posle kraćeg upoznavanja sa novim ministrom kulture, razgovaralo se o  povećanju plata, racionalizaciji, izmeni člana 7 Zakona o sistemu plata.

        Pregovarački tim je, između ostalog, predložio ministru Vukosavljeviću da se plate isplaćuju iz budžeta Republike Srbije za sve zaposlene u institucijama kulture.

        Na kraju sastanka, ministar je izrazio želju da se sastanci održavaju redovno, a po potrebi i češće.

Odluka ROS kulture - štrajk upozorenja

11. januar 2016.

Saopštenje sindikata društvenih delatnosti (str.1, str.2)

Pismo Aleksandru Vučiću, Predsedniku Vlade Srbije

22.10.2015. Saopštenje SSSS

Pismo Unesko

 Radna verzija Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

 

Pismo ministru Kori Udovički

KLASIFIKACIJA I VREDNOVANJE RADNIH MESTA U KULTURI

Radna verzija Kataloga - Javna rasprava

 

 

Informacija za predsedništvo

 

Najnovija dokumenta:

1. Spisak radnih mesta u kulturi

2. Katalog radnih mesta za grupu kultura

 

Predsedniku Vlade Srbije

Sportske igre 2015.

Plakat

Program

Prijava

 

Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина  и јединица локлне самоуправе, објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 10/15, од 29. јануара 2015. године, те је на тај начин ступио на снагу данас 30. јануара 2015. године.               

 Preuzmite tekst

 

 

             

     

 

SINDIKALNA PRODAJA PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 5 RATA
                                           OVERITE VAŠE POTVRDE I OSTVARITE KUPOVINU U SVIM NAŠIM RADNJAMA
                                                         www.trefsport.com
                                                         tel: 011 310 8000
                                                         Experiment, Asics, Nike, Reebok, Adidas, Gas, Levis...

 

 

Mišljenje - o predlogu Uredbe o koeficijentima zaposlenih u kulturi

 

Sportske igre 2016.

PLAKAT   PANO   PROGRAM   PRIJAVA

 

 09. februar 2016. Nacrt zakona o sistemu plata

03.februar 2016. Štrajk upozorenja - PROGLAS                                                                      ( potpisi )

26. januar 2016.

Dopis  Aleksandru Vučiću ( strana1 , strana2 )

 

 

Božićna nagrada

Zakon o budžetu Republike Srbije - član 15 ( stranica 1, stranica 2)

Potpisan SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

(preuzmite skenirane dokumente str.1, str.2, str.3 i str.4)

Zaključkom Vlade broj 05121-3131 od 26.aprila 2012.godine utvrđena je cena rada u iznosu od 2530.07 din. (neto)

Iz arhive:

Samostalni sindikat kulture Srbije, u saradnji sa Fondacijom "Fridrih Ebert", organizovao je seminar u hotelu "Panorama lux" u Nišu

od 23. 05. do 25.05.2012 na teme (foto):

- Socijalni dijalog

- Kultura na prodaju, privatizacija u kulturi i položaj zaposlenih            

   

                             

01.11.2011. Jubilarne nagrade za 2009, 2010 i 2011.godinu

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije od 1.11.2011. godine jubilarne nagrade za

2009, 2010 i 2011 godunu biće isplaćene do kraja 2011.godine.


14. april 2011.

Zaključak vlade o povećanju zarada (preuzmite dokument: strana 1 strana 2)


 Postanite član Samostalnog sindikata kulture Srbije- preuzmite pristupnicu


 

Preuzmite obrazac zahteva za jubilarne nagrade

  Pogledajte dokument   Upis sindikata u registar

Dokumente je moguće preuzeti u pdf. ekstenziji klikom na aktivno polje

- Prečišćen tekst Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ Br. 10/2010)        

- Uputstvo za upis sindikalne organizacije u Registar                                                                                 

 

- Ogledni primerci obrazaca        ||А - А1  ||Б - Б1  ||В - В1  ||Г - Г1  ||Д - Д1

*napomena: Predsednici sindikalnih organizacija popunjavaju samo obrasce A1,Б1,В1,Г1,Д1


         Zahtev  za povećanje plata

Sastanak u Ministarsvu kulture Srbije, 17. januar 2011. (opširnije...)


 

Strategija kulturne politike do 2012. godine i položaj zaposlenih u kulturi (Hotel "Balkan"  21.decembra 2010.)   

 Predlog izmena Zakona o racionalizaciji broja zaposlenih...

Tumačenje člana 50 Zakona o kulturi   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj dokumenata
Sadržaj statuta
 • I Opste odredbe
 • II Odnosi u sindikatu
 • III Organi sindikata
 • IV Organi sindikata za teritoriju
 • V Clan sindikata
 • VI Sindikalna organizacija
 • VII Izborni principi
 • VIII Izvori prihoda i materijalno finansijska sredstva
 • IX Amblem, pecat i sediste sindikata
 • X Strucna sluzba
 • Xi Prelazne i zavrsne odredbe

 

Sadržaj kolektivnog ugovora
 • I Uvodne odredbe
 • II Zasnivanje radnog odnosa
 • III Izmena ugovorenih uslova rada
 • IV Radno vreme
 • V  Odmori i odsustva
 • VI Plate, naknade plata i ostala primanja
 • VII Prestanak radnog odnosa
 • VIII Bezbednost i zdravlje zaposlenih
 • IX  Mirno resavanje sporova
 • X Pravo na strajk
 • XI Odgovornost zaposlenih
 • XII Naknada stete
 • XIII Uslovi za rad sindikata
 • IVX Prelazne i zavrsne odredbe
Sadržaj Uredbe - tabele koeficijenata
 • U osnovnom obrazovanju
 • U srednjem obrazovanju
 • U višem obrazovanju
 • U univerzitetskom obrazovanju
 • U učeničkom standardu
 • U studentskom standardu
 • U KULTURI
 • U POZORIŠTU
 • U MUZIČKOJ USTANOVI
 • U MUZIČKOJ USTANOVI - BEOGRADSKA FILHARMONIJA
 • ...

• Home • Stari Statut • Stari Kolektivni ugovor • Uredbe • Protokol •