Istorijat                                                                                                                                                      

Up Petooktobarska kultura Susreti i sportske igre


               Do 1991.godine zaposleni u institucijama kulture Srbije svoja prava su ostvarivali preko zajednickih organa Saveza Sindikata Jugoslavije i Sindikata Srbije. Posle reformi u Sindikatu Srbije, kada se formira Savez Sindikata Srbije, formiran je Sindikat obrazovanja, nauke, kulture, univerziteta, visih skola, ucenickog standarda i fizicke kulture.

         1998 godine Sindikat obrazovanja je izasao iz zajednickog sindikata i postao je samostalan clan Saveza Sindikata Srbije, a Sindikat kulture i dalje je ostao u prvobitnom sastavu.

        19. marta 2002.godine, na sastanku Odbora kulture, doneta je odluka da se formira Sindikat kulture kao samostalni u okviru Saveza Sindikata Srbije.

 


• Home • Petooktobarska kultura • Susreti i sportske igre •