Novi Statut

Up

                        Usaglasavanje Statuta Sindikata kulture Srbije sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije izvrseno je na sednici Republickog odbora  26.11.2009.године.

Novi uskladjeni Statut

• Home •