Aktuelno

Up Novi Kolektivni ugovor

Radničke sportske igre 2011.

Tumačenje člana 50 Zakona o kulturi

Potpisan novi Poseban kolektivni ugovor

Statut Saveza Samostalnih Sindikata Srbije

.

• Home • Novi Kolektivni ugovor •