Наша мисија: Заштита права и интереса запослених у институцијама културе Републике Србије

Свет после короне: Држава благостања или неолиберално варварство?

Пандемија КОВИД-19 привремено је зауставила производњу, смањила међународну трговину, редуковала међународни саобраћај и тиме изазвала катастрофалне последице по привреду.

Сведоци смо и застоја и прекида у ланцима снабдевања, смањења улагања и увоза/извоза, трговине на велико и мало, потрошње, затварања образовних и истраживачких институција – и с тим повезаних банкротстава малих и средњих предузећа, масовне незапослености и растућег сиромаштва.

Да ли ће пандемија заувек променити поредак у свету и прети ли опасност од велике задужености и земљама Запада?

О томе у чланку у прилогу.

Опширније...

Саопштење Европске конфедерације синдиката

Криза КОВИД-19 у многим земљама лагано јењава, а постепени повратак радника на посао захтева строгу примену мера безбедности и здравља на раду.У том контексту Светска здравствена организација је 10. маја објавила Водиц за повратак на посао, ције одредјене препоруке изазивају забринутост радника и њихових представника.

Да ли је процењен ризик радног места, обезбедјена адекватна заститна опрема како би се радник безбедно вратио на посао и конацно, да ли је застицен у слуцају да изостане са посла, јер је проценио да му прети непосредна и озбиљна опасност по зивот или здравље?

Одговоре на нека од питања припремила је Европска конфедерација синдиката у свом саопстењу у прилогу.

Опширније...

Поступак за потписивање Анекса ПКУ

Самостални синдикат културе Србије покренуо је поступак за потписивање Анекса ПКУ, преговори су започети у августу 2019., после више сесија преговора крајем фебруара дошло се до усаглашавања већине предложених чланова.Иза тог састанка остало је да се текст напише у форми за потписивање и онда шок Министарство финансија даје негативно мишљење бацајући кценат на јубиларне награде,које су време преговора биле предмет не слагања због висине износа предвиђеног нашим ПКУ који је потписан још 2015.године. Спорно је и што смо убацили подтачку(5) за 40 година,а после наше иницијативе све делатности јавног сектора су кроз допуне својих ПКУ идобиле и 35 и 40 неке 2019.године неке 2020.године,да се не заборави да је наш ПКУ из 2015.године први увео јубиларну награду за 35 година стажа у радном односу.Ми само тражимо да се наша права изједначе са већ датим правима у јавном сектору.Појавом пандемије реговори су прекинути и зато смо упутили иницијативу социјаним партнерима за хитан сатанак и потписивање Анекса.

Текст и пропратна писма достављени су:
Прилог-Анекс
Ани Брнабић,премијеру
Владану Вукосављевићу,министру
Синиши Малом,министру
Бранку Ружићу,министру
Зорану Ђорђевићу,министру

Опширније...

Потреба за социјалним дијалогом у кризи КОВИД-19

Пандемија КОВИД-19 односи људске животе, здравствене системе излаже огромном напрезању и узрокује масивне економске и социјалне кризе широм света.
На тако комплексну кризу, са далекосежним последицама за све, мора се реаговати од стране читавог друштва кроз системски приступ влада које делују заједно са социјалним партнерима у свету рада. Потребан је ефективан трипартитни социјални дијалог и сарадња, повезивање влада и послодавачких и радничких организација да предузму свеобухватну процену мера које ће укључити све димензије (здравствену, социјалну и економску) и осмишљавање ефективних стратегија да би се умириле социјално-економске последице кризе, заштита радника и њихових породица, посебно најрањивијих, од губитка радних места и прихода и предузећа од банкротства. Препорука за запошљавање и достојанствен рад у циљу мира и отпорности МОР, број 205 из 2017, позива да се развију мере као одговор на кризе кроз родно-инклузиван социјални дијалог и да чланови препознају кључну улогу организација послодаваца и радника у овом погледу, узимајући у обзир Конвенцију о слободи удруживања и заштиту права на организовање из 1948. (бр 87), и Конвенцију о праву на организовање и колективно преговарање из 1949., број 98.
Социјални дијалог је кључни инструмент за одговорно управљање комплексним ситуацијама, из најмање три разлога. Прво, кроз размену информација између трипартитних учесника, квалитет стратегија да би одговор на кризу и опоравак били успешнији; друго, социјални дијалог гради заједничку дговорност и обавезу према овим стратегијама, олакшавајући њихову брзо и ефикасно спровођење; и треће, социјални дијалог помаже успостављању поверења које је потребно да се превазиђу разлике и убрза социјална кохезија и отпорност да би државе обновиле своје привреде и друштва дугорочно.

Опширније...

Европска конфедерација синдиката (ЕКС) - КОВИД-19 и синдикална права у ЕУ

Увод

Због епидемије Ковид-19 предузете су и / или је у припреми широки спектар посебних мера и на нивоу ЕУ и на националном нивоу, које се тичу права радника и синдиката.
Међутим, први знаци већ указују на то да неке владе користе кризу Ковид-19 као алиби, као што је то учињено у оквиру економске кризе 2008, како би „привремено“ поткопале и гушиле људска права уопште, а посебно радничка и синдикална права. Владе уводе законодавне иницијативе за смањење синдикалних права било у областима слободе удруживања, структура / процеса социјалног дијалога, колективног преговарања и споразума и колективних акција. Срећом, захваљујући акцији коју су спровеле националне чланице ЕКС-а, уз пуну подршку ЕКС-а, зауставили су до сада ове покушаје, али далеко је од сигурног да неће покушати поново у тим земљама или да неће владе у другим земљама предузети исте те мере.

Опширније...

Честитка

Поштоване колеге,

Нека нам је срећан данашњи дан! Сам наш опстанак кроз лоша и добра времена даје нам још више снаге за даљу борбу и још боље резултате, зато што смо били и јесмо део нај најбољег САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ.

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић, председник

ОДГОВОР НА ПРЕПОРУКУ МКИ

Препорука је донесена на основу закључка Владе РС, коју нисмо добили, став синдиката је да директори Установа затраже: заштитну опрему, дезинфекцију свих објеката, шему јавног саобраћаја и потврде за запослене који ће бити ангажовани. Обзиром да је струка апострофирала ову 7. недељу као врло ризичну, рад по препоруци евентуално може почети од 27.4.2020. Овај закључак Владе изнендио је све посленике културе, утолико пре, што Анекс ПКУ који преговаран од августа 2019.год. није потписан, због игнорисања ове исте Владе. Као и увек посленици културе радиће свој посао, иако сви раде од својих кућа све време ванредног стања, а кад буде повећања плата онда је "нормално" да будемо изузети.

Самостални синдикат културе Србије
Драгана Ђорђевић,председник

 

 

СВИМ ГРАДСКИ ВЕЋИМА ЧЛАНОВИМА РОС-а КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колеге,
Управо се завршило Председништво СССС, после одржане седнице СЕС-а на којој се расправљало о начину понашања у време ванредног стања.По закључку Председништва све информације убудуће пратићете преко сајта Савеза самосталних синдиката Србије.

По нашем ПКУ молим вас да обратите посебну пажњу на Чл.26.

Самостални синдикат културе Србије
Председник
Драгана Ђорђевић,с.р.

ГРАДСКИМ ВЕЋИМА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЧЛАНОВИМА РОС-КУЛТУРЕ

Поштоване колеге,

Увођењем ванредног стања кабинет нашег Министарства, као и остала Министарства,очекују Уредбу која ће регулисати сва питања. У јутрошњем телефонском контакту са шефом кабинета нашег Министарства ово је и потврђено. Тако да у току дана очекујемо да се наше Министарство огласи и да смернице о понашању запослених у време ванредног стања. У 10 часова данас одржано је и Председништво СССС које је управо завршено, где нас је председник Љубисав Орбовић обавестио да ће се сутра одржати и ванредна седница СЕС-а где ће се разговарати о начину рада у свим секторима као и зарадама у време ванредног стања. После седнице СЕС-а одржаће се поново седница Председништва са свим детаљима и закључцима СЕС-а тако де ће те бити обавештени одмах по завршетку састанка.

За време ванредног стања ОБАВЕЗНО је да се придржавамо свих упутстава,препорука и Уредби кризног штаба Републике Србије.

Самостални синдикат културе Србије
Председник
Драгана Ђорђевић,с.р.

 

Писмо - Bert Van Caelenberg

Поштована Премијерко,

Недавно 12-13/12/2019, са великим задовољством сам организовао европски семинар у Београду. Тема семинара је била реформе јавног сектора на западном Балкану (погледајте извештај у прилогу). Колико могу да приметим, био сам у могућности да закључим да је дефинитвно дошло до напретка у вашој земљи и да су радници партнер укључен у тешке преговоре о реформама.

Ови преговори са преговарачким тимовима Министарства финансија, државне управе и само-управе, рада и социјалне заштите још увек нису завршени. Своју пажњу посвећујем пре свега Анексу гранског колективног уговора. Што се тиче избора који су најављени, плашимо се да то може резултирати да уговора уопште не буде. Ми смо убедјени да у складу са добрим управљањем, намера вам је да надјете одговор на ово питање.

Ви и ја знамо да у секторима као што је култура, 2006. је дошло до драматичног смањења броја запослених. Запослени у овом сектору рачунају на вашу иницијативу да наставите рад на овом питању.

Пре неколико година, сам сам био сведок социјалних консултација у Србији и подржао сам наше организација чланице у овом тешком транзитном периоду. У њихово име, желим да апелујем да још једном узмете у обзир њихове захтеве.

С поштовањем,

Bert Van Caelenberg
Secretary General Eurofedop

pdf ico
Брошура са семинара

 

Писмо Ани Брнабић, премијеру

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ана Брнабић,премијер

Попштована,

Овим путем желимо да Вам изразимо захвалност за (не)потписивање АНЕКСА ПКУ,преговори су започети још у августу 2019.године и коначно је усаглашен текст пре двадесет дана.Текст који је проследило наше ресорно Министарство културе већ седам дана лута,и никако да стигне до чланова преговарачких тимова,Министарства финансија,управе и рада, није отишло поштом већ директно на писранице.Питамо се да ли је могуће да писарница не проследи пошту
седам дана без санкција?Наша констататација је да је то (не)могуће, и по ко зна који пут схватили да је култура тамо нека група људи који и нису баш битни за прогрес и напредак Србије.
Имали смо бесконачно стрпљења,па чак и када нисмо добили повећање плата кад
и остали 2015.године,увек за преговарачким столом решавали проблеме,без објава у медијима
и коначно схавтили да смо свих ових година грешили.Под притиском чланства Самосталног синдиката културе Србије овог пута морамо да изађемо у јавност,а моја обавеза је да Вас о томе и обавестим,зато што знамо да не можете имати увид у (не)рад поменутих служби.
У име посленика културе чланова Самосталног синдиката културе Србије,

Срдачан поздрав.

Београд,
13.02.2020.
Самостални синдиказ културе Србије
председник
Драгана Ђорђевић,с.р.