ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

На данашњој седници СЕС-а, после излагања председника Савеза самосталних синдиката Србије Љубисава Орбовића, о томе да само запослени у култури нису добили једнократну помоћ, донет је закључак да СЕС упути званични допис Влади Републике Србије и подржи посленике културе у поменутом захтеву о исплати ове помоћи.

Самостални синдикат културе Србије,
Драгана Ђорђевић