Анекс ПКУ

Преговори за потписивање Анекса ПКУ почињу 21.12.2022.године.