ПОСЛЕНИЦИ КУЛТУРЕ ДОДЕЉУЈУ ПРИЗНАЊА

dodelapriznanjaКултура у Србији и запослени у њој су на „историјском“ минимуму, за шта су највише заслужни председник Владе Србије Ана Брнабић и министар финансија Синиша Мали.

Да о култури и запосленима влада не брине сведочи и Анекс Посебног колективног уговора, који чека да буде потписан од јануара 2022. године, неисплаћена једнократна помоћ државе од 10.000 динара, као и чињеница да више од половине посленика културе прима минималну зараду. У Закону о раду Чл.111,,...послодавац може да исплаћије мнинималну зардау у случају поремећаја пословања до 6 месеци...,,код нас овај тренд траје 8 година,прецизније од 2015. када су сви добили повећање а култура 0%.Обзиром да је нама послодавац држава,може ли се применити Ч.111 ЗОР-а?

Зато Самостални синдикат културе Србије и Грански синдикат културе и уметности „Независност“ додељује признање Ани Брнабић и Синиши Малом, за њихово изузетно залагање да такво стање и остане.

Позивамо лауреате да нам јаве место и време када можемо да им доделимо ова висока признања, која су од срца.

Срдачно,
Трипартитни социјални партнери